O nas

Projekt zaczyna się jako myśl.

Myśl ta staje się kompromisem pomiędzy oczekiwaniami, potrzebami, marzeniami,
a uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi, materiałowymi…

Następnie myśl, linia do linii, przeobraża się w graficzne odzwierciedlenie
wizji przyszłego budynku lub wnętrza – w projekt.

Staramy się, aby każdy był przemyślanym i uzasadnionym wynikiem świadomych decyzji.