Koncepcja rozbudowy ASP w Łodzi

Koncepcja rozbudowy Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych o Centrum Promocji Mody, Nauki i Sztuki, 2008