EC 1

Inwentaryzacja oraz projekt funkcjonalny budynku dawnego ambulatorium oraz portierni na terenie EC-1 w Łodzi (we współpracy z D&D Inwestycje), 2012

elewacje ambulatorium ec1