Wydział Chemii

Koncepcja rozbudowy Wydziału Chemii PŁ (we współpracy z Olenderek & Olenderek Architekci), 2009